Museiresan Arbetsbi

Tillgänglighetsredogörelse

Tillgänglighet för museiresan.se

NAV- Industrihistoria och Arbetslivsmuseer i Väst står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur museiresan.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga och vi arbetar med att se över detta. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från museiresan.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du kontakta oss.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, kontakta oss på info@navivast.se så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar ditt påpekande om bristande webbtillgänglighet eller din begäran om tillgängliggörande av innehåll kan du anmäla till Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Bristande förenlighet med lagkraven

Kontrastproblem

  • Det finns ett kontrast problem på knappar och rubriker där texten är vit och bakgrundsfärgen är gröngul. Där är kontrasten endast 3,52:1. En ny färg ska arbetas fram.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av museiresan.se i samband med lansering. Verktyg som bland annat WebAIM WAVE, Google LightHouse och Ace it – Accessibility Evaluator har används för utvärdering av webbplatsen.

Senaste bedömningen gjordes den 2021-06-22.

Webbplatsen publicerades den 2021-06-21.

Redogörelsen uppdaterades senast den 2021-06-22.