Museiresan Arbetsbi

Fornbyn – vid Västergötlands museum

Porten till förr!

Skrid in genom Fornbyns portlider och vandra mellan allmogens vackra byggnader. Knacka på dörren till timrade stugor och bodar. Dansbanas åttkant bjuder in till en svängom! Bredvid Fornbyn finns Västergötlands museum med fler spännande upplevelser från forntid till nutid.

Aktiviteterna stängda för säsongen.

Adress: Stadsträdgården, Skara
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on pinterest
Share on email
Google Map