Museiresan Arbetsbi

Barn- och familjeaktiviteter på arbetslivsmuseer

Följ med det lilla biet!

Under sommaren kan ni följa  det lilla arbetsbiet på en resa bland olika arbetslivsmuseer och uppleva aktiviteter för hela familjen.  Biet tar er med på en resa för att upptäcka och utforska olika yrken och hur livet kunde te sig förr. Se museernas öppettider på deras egna hemsidor.

Google Map

Det kan finnas flera besöksmål på samma ort, varpå blommorna skymmer varandra. Zooma in för att se alla.

En lärorik tur i Västra Götaland

Bygga, putsa, mata, städa, vakta, värma, samla, fixa. Arbetsbiet stretar på. Städbi, putsbi, byggbi, vaktbi – varje bi har en uppgift och den är viktig för att bisamhället ska överleva.

Biet visar oss hur viktigt arbete är. Arbete ger oss mat och hus, kunskap och gemenskap. Arbete får vårt samhälle att överleva. Arbete är liv.

På muséerna i Museiresan hittar du arbeten och yrken från förr men också några som fortfarande finns kvar.

En dock sitter framför en telefonväxel och en röd elmoped står i bakgrunden.
Barn går på styltor på Kulturreservatet Vallby Sörgården

Samla stämplar – få en present

Alla museer har olika aktiviteter och uppdrag att lösa. Fråga efter Museiresans pass på det första museet du besöker. I passet samlar du stämplar efter utförda aktiviteter. Efter tre stämplar får du en present.

Mer information

Information om alla museer, öppettider och adresser med mera hittar du under varje museisida. Se alla museum.